Một số hình ảnh buổi sinh hoạt tập thể với chủ đề “Người Hà Nội  thanh lịch, văn minh trong giao lưu và hội nhập quốc tế”

Một số hình ảnh buổi sinh hoạt tập thể với chủ đề “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong giao lưu và hội nhập quốc tế”

6 Tháng Năm 2019

Ngày 06/05/2019, dưới sự chỉ đạo của nhà trường và hướng dẫn của các thầy cô giáo chủ nhiệm cùng các thầy cô giáo nhóm bộ môn Tiếng Anh, tập thể lớp 11D3 và 11D4 đã triển khai buổi sinh hoạt tập thể với chủ đề “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong giao lưu và hội nhập quốc tế”. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chủ đề: