Ngọc Hồi mãi trong tim tôi (Niên khóa 2016-2019)

Ngọc Hồi mãi trong tim tôi (Niên khóa 2016-2019)

13 Tháng Năm 2019

Học trò Ngọc Hồi niên khóa 2016-2019 với điệu nhảy hiện đại

Học trò Ngọc Hồi niên khóa 2016-2019 với điệu nhảy hiện đại
Tiết mục “Tạm biệt”
Học trò Ngọc Hồi niên khóa 2016-2019 với bài thể dục giữa giờ “Vũ điệu Cha cha cha”

Học trò Ngọc Hồi niên khóa 2016-2019 với bài thể dục giữa giờ “Vũ điệu Cha cha cha”

Học trò Ngọc Hồi niên khóa 2016-2019 với bài thể dục giữa giờ “Vũ điệu Cha cha cha”

Học trò Ngọc Hồi niên khóa 2016-2019 với bài thể dục giữa giờ “Vũ điệu Cha cha cha”

Học trò Ngọc Hồi niên khóa 2016-2019 với bài thể dục giữa giờ “Vũ điệu Cha cha cha”
“Ngọc Hồi mãi trong tim tôi”
Các cô giáo trong Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn, các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 12 năm học 2018-2019 cùng đại diện các em học sinh

Các cô giáo trong Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn, các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 12 năm học 2018-2019 cùng đại diện các em học sinh
Bay cao những ước mơ

Bay cao những ước mơ
Các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường, Bí thư Đoàn cùng các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 12 năm học 2018-2019
Các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 12 năm học 2018-2019
Tập thể lớp 12A1 năm học 2018-2019 chụp ảnh cùng các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm

Tập thể lớp 12A2 năm học 2018-2019 chụp ảnh cùng các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm

Tập thể lớp 12A3 năm học 2018-2019 chụp ảnh cùng các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm

Tập thể lớp 12A4 năm học 2018-2019 chụp ảnh cùng các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm

Tập thể lớp 12A5 năm học 2018-2019 chụp ảnh cùng các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm

Tập thể lớp 12A6 năm học 2018-2019 chụp ảnh cùng các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm

Tập thể lớp 12A7 năm học 2018-2019 chụp ảnh cùng các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường và thầy giáo chủ nhiệm

Tập thể lớp 12A8 năm học 2018-2019 chụp ảnh cùng các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm

Tập thể lớp 12D1 năm học 2018-2019 chụp ảnh cùng các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm

Tập thể lớp 12D2 năm học 2018-2019 chụp ảnh cùng các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm

Tập thể lớp 12D3 năm học 2018-2019 chụp ảnh cùng các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm

Tập thể lớp 12AD4 năm học 2018-2019 chụp ảnh cùng các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường, cô giáo Bí thư Đoàn trường và cô giáo chủ nhiệm