Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019

7 Tháng Mười Hai 2018

Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019

1.Đề thi tham khảo môn Toán học 

 

2.Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn 

 

3.Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh 

 

4.Đề thi tham khảo Khoa học Tự nhiên

4.1.Môn Vật lý 

 

4.2.Môn Hóa học 

 

4.3.Môn Sinh học 

 

5.Đề thi tham khảo Khoa học Xã hội

5.1.Môn Lịch sử 

 

5.2.Môn Địa lý 

 

5.3.Môn Giáo dục công dân