Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một số thủ tục hành chính

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một số thủ tục hành chính

15 Tháng Mười Một 2018

I.Thủ tục cấp lại bản sao văn bằng từ sổ gốc, chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp.

 1. Học sinh nộp đơn xin cấp lại bằng hoặc chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của nhà trường,

2.Căn cứ sổ gốc bộ phận tiếp nhận đơn kiểm tra đối chiếu khớp các dữ liệu học sinh khai trong đơn,

 1. Bộ phận tiếp nhận đơn trình Ban giám hiệu kí xác nhận trong đơn của học sinh và viết giấy giới thiệu cho học sinh lên Sở Giáo dục Hà Nội xin cấp lại bằng hoặc chỉnh sửa nội dung trong bằng tốt nghiệp.

4. Học sinh nhận lại đơn và giấy giới thiệu tự lên Sở giáo dục xin cấp lại bằng hoặc chỉnh sửa nội dung trong bằng tốt nghiệp

II. Thủ tục đăng kí thi lại tốt nghiệp THPT quốc gia.

 1. Học sinh nộp đơn đăng kí thi lại cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của nhà trường,
 2. Căn cứ hồ sơ gốc bộ phận tiếp nhận đơn sẽ kiểm tra đối chiếu các dữ liệu học sinh khai trong đơn,
 3. Bộ phận tiếp nhận đơn cho học sinh khai các thông tin trong hồ sơ dự thi THPT quốc gia và trình ký hồ sơ với Ban giám hiệu.
 4. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự thi cho học sinh vào hệ thống thi THPT quốc gia của Sở giáo dục,
 5. Học sinh thi đến lấy giấy báo dự thi theo lịch của kỳ thi THPT quốc gia.

III. Thủ tục đặc cách thi THPT quốc gia.

 1. Gia đình học sinh nộp đơn xin đặc cách và hồ sơ liên quan đến việc đặc cách của học sinh,
 2. Văn phòng nhà trường tiếp nhận đơn và kiểm tra hồ sơ đặc cách của thí sinh
 3. Bộ phận tiếp nhận lập danh sách, công văn xin đặc cách cho thí sinh và trình ký Ban giám hiệu,
 4. Văn phòng nhà trường nộp Sở danh sách, công văn xin đặc cách và hồ sơ đặc cách cho thí sinh theo kế hoạch của Sở giáo dục,
 5. Văn phòng nhà trường nhận kết quả đặc cách theo lịch của Sở giáo dục và thông báo cho học sinh.

IV. Chuyển trường cho học sinh

 1. Giai đoạn 1: Gửi hồ sơ tới trường xin chuyển đến gồm:

– Đơn xin chuyển trường( theo mẫu quy định của Sở giáo duc), trong đơn có ý kiến đồng ý cho đi của trường xin chuyển đi

– Giấy giới thiệu chuyển trường (do trường xin đi cấp)

– Bảng kết quả học tập lớp 10( nếu chuyển trường đầu HKII lớp 10) hoặc bản sao học bạ

 1. Giai đoạn 2:

– Nhà trường nơi đến xét duyệt và lập danh sách học sinh chuyển đến, gửi danh sách lên Sở xin xét duyệt học sinh chuyển đến,

– Sở giáo dục xét duyệt và trả kết quả chuyển trường cho nhà trường,

– Nhà trường thông báo kết quả cho học sinh, viết giấy tiếp nhận cho học sinh chuyển đến trường xin đi để rút toàn bộ hồ sơ nộp về cho trường chuyển đến.

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hà Thanh