LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2019-2020

3 Tháng Tám 2019

NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2019-2020 NHƯ SAU:

– Thời gian: 07h00, thứ Hai ngày 05/08/2019
– Địa điểm: Phòng học trường THPT Ngọc Hồi, cụ thể
Lớp 10T1 – P401; Lớp 10T2 – P402; 
Lớp 10T3 – P403; Lớp 10T4 – P404; 
Lớp 10T5 – P405; Lớp 10T6 – P406; 
Lớp 10T7 – P407; Lớp 10T8 – P408; 
Lớp 10T9 – P409; Lớp 10T10 – P411; 
Lớp 10T11 – P412; Lớp 10T12 – P413.
Trân trọng!