TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

16 Tháng Bảy 2019

(Dành cho Thí sinh Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phương thức trực tuyến)