Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

13 Tháng Ba 2020

Ngày 13/3/2020 Bộ GD&ĐT đã gửi Công văn về việc điều chỉnh Kế hoạch năm học 2019-2020. Trong đó ghi rõ

-Kết thúc năm học: trước 15/7/2020

-Thi THPT QG: Từ 08 đến 11/8/2020