Hướng dẫn cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Hướng dẫn cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

5 Tháng Tám 2019

Thực hiện hướng dẫn số 3281/SGDĐT – VP ngày 31/07/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố, nhà trường hướng dẫn toàn thể CBGVNV và HS hưởng ứng, triển khai và tham gia cuộc thi như sau:

  1. Đối tượng: 100% CB, GV, NV và HS trong toàn trường
  2. Nội dung: Thể lệ, Bộ câu hỏi và các thông tin hướng dẫn cuộc thi được đăng tải trên website của cuộc thi: http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn
  3. Thời gian hoàn thành cuộc thi và những lưu ý:

Khi tham gia cuộc thi, theo đề bài, người dự thi phải thực hiện đủ 02 phần: trắc nghiệm và tự luận

+ Phần trắc nghiệm: 40 câu hỏi, thời  gian tối đa 60 phút, chấm điểm tự động

+ Phần tự luận: trả lời 01 câu hỏi bằng bài viết không quá 1500 từ gửi trước thời hạn 17h00 ngày 16/09/2019

Nhà trường yêu cầu CB, GV, NV và HS hưởng ứng, tham gia cuộc thi đảm bảo kết quả cao nhất.

Quá trình thực hiện bài dự thi, nếu có khó khăn, vướng mắc CB, GV, NV và HS liên hệ về Ban Giám hiệu (Đ/c Trần Thị Thu Hương) để được phối hợp giải quyết./.

Đường link http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn/