Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong nhà trường.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong nhà trường.

4 Tháng Mười Hai 2020

Kính gửi các đồng chí Công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19! Các đồng chí nghiêm túc thực hiện theo nội dung Công văn! Trân trọng đề nghị!