Thành tích của nhà trường qua các năm

Thành tích của nhà trường qua các năm

14 Tháng Mười Một 2018

Năm học

Thành tích

1996-1997

Tập thể Lao động Tiên tiến

1997-1998

Tập thể Lao động Tiên tiến

1998-1999

Tập thể Lao động Tiên tiến

1999-2000

TTXS – Bằng khen của UBND Thành phố

2000-2001

TTXS – Bằng khen của UBND Thành phố

2001-2002

TTXS – Bằng khen của UBND Thành phố

2002-2003

TTXS – Bằng khen của UBND Thành phố

2003-2004

TTXS – Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

2004-2005

TTXS – Cờ thi đua của UBND Thành phố

2005-2006

Huân chương Lao động Hạng Ba (11/2005)

2006-2007

TTXS – Bằng khen của UBND Thành phố

2007-2008

TTXS – Bằng khen của Bộ GD&ĐT

2008-2009

TTXS – Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

2009-2010

TTXS – Bằng khen của UBND Thành phố

2010-2011

TTXS – Cờ thi đua của UBND Thành phố

Huân chương Lao động Hạng Nhì

2011-2012

Tập thể Lao động Xuất sắc

2012-2013

Tập thể Lao động Xuất sắc

2013-2014

Tập thể Lao động Tiên tiến

2014-2015

Tập thể Lao động Xuất sắc

2015-2016

Tập thể Lao động Tiên tiến

2016-2017

Tập thể Lao động Tiên tiến

2017-2018

Tập thể Lao động Tiên tiến