Thông báo về việc thực hiện Luật an toàn giao thông

6 Tháng Năm 2019

Căn cứ vào nội dung chủ đề năm an toàn giao thông 2019 là “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và kết quả cuộc làm việc với Công an huyện Thanh Trì ngày 06/05/2019;

Nhà trường yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt chú trọng việc xây dựng văn hóa giao thông, bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 06 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông ở cổng trường.

Nhà trường tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra việc thực hiện Luật an toàn giao thông của CB, GV, NV và HS.

Các cá nhân vi phạm an toàn giao thông ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn bị xử lý theo quy định của nhà trường và đánh giá thi đua.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà Thanh