Thông báo về việc tổ chức học trên truyền hình và hệ thống học tập trực tuyến

Thông báo về việc tổ chức học trên truyền hình và hệ thống học tập trực tuyến

11 Tháng Ba 2020

Nhà trường trân trọng kính gửi tới toàn thể CB, GV, NV, HS, PHHS Công văn 742 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức học trên truyền hình và hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study! (Chi tiết xem ở file đính kèm)