Triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp THPT năm học 2019-2020”

Triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp THPT năm học 2019-2020”

15 Tháng Hai 2020

Nhà trường kính gửi các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh công văn triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp THPT năm học 2019-2020” của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và hướng dẫn tham gia cuộc thi và nộp bài thi trực tuyến.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia thi trực tuyến bằng cách trả lời trực tiếp câu hỏi trắc nghiệm và đính kèm bài tự luận trực tiếp trên trang website: : http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn

Trân trọng kính gửi!