TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGỌC HỒI

  • Địa chỉ : Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại : 02438615361 
  • Email : c3ngochoi@hanoiedu.vn

Liên hệ