Đề thi Cao đẳng & Đại học

STT Tên tài liệu Ngày tạo Link tải
1

GDCD – Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm học 2023

03/03/2023
2

Lịch sử – Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm học 2023

03/03/2023
3

Địa lí – Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm học 2023

03/03/2023
4

Ngữ Văn – Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm học 2023

03/03/2023
5

Sinh học – Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm học 2023

03/03/2023
6

Hóa học – Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm học 2023

03/03/2023
7

Vật lí – Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm học 2023

03/03/2023
8

Toán – Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm học 2023

03/03/2023
9

Tiếng Anh – Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm học 2023

03/03/2023
10

Môn Hóa – 2022

18/11/2022