Công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

CK số liệu điều chỉnh DT 2023 01-18-2024 09-01-25

CK số liệu điều chỉnh DT 2023 01-18-2024 09-08-46

Công khai số liệu giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023   CK số liệu giao DT 2024 01-18-2024 09-03-59

Công khai thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023  Công khai thực hiện DT Q4-2023 01-18-2024 09-09-18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *