KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2024 CỦA BAN TUYỂN SINH QUÂN SỰ HUYỆN THANH TRÌ.

Cha mẹ học sinh và học sinh lớp 12 quan tâm xin lưu ý:

KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2024 CỦA BAN TUYỂN SINH QUÂN SỰ HUYỆN THANH TRÌ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *