Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Ngày 05/10/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3657/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm học 2021-2022 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Chi tiết tại file đính kèm.

KhenThuong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *