Hướng dẫn chi tiết quy trình chuyển trường đợt đầu học kỳ II năm học 2023-2024 và Hướng dẫn đăng kí chuyển trường trực tuyến cho học sinh qua hệ thống.

Nhà trường kính gửi các bậc phụ huynh và các em học sinh Hướng dẫn chi tiết quy trình chuyển trường đợt đầu học kỳ II năm học 2023-2024 và Hướng dẫn đăng kí chuyển trường trực tuyến cho học sinh qua hệ thống.

Trân trọng kính gửi!

Chi tiết xem tại file đính kèm.

+ Hướng dẫn chi tiết quy trình chuyển trường đợt đầu học kỳ II năm học 2023-2024: 1.2024.Hướng dẫn chi tiết về quy trình chuyển trường đợt đầu HK2 năm học 2023

+ Hướng dẫn PHHS đăng ký chuyển trường trực tuyến cho học sinh qua hệ thống: 2.2024_Hướng dẫn PHHS khai báo hồ sơ chuyển trường cho học sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *