Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29, 30/6/2023. Trong đó:

– Ngày 27/6/2023: Làm thủ tục dự thi;

– Ngày 28, 29/6/2023: Tổ chức coi thi;

– Ngày 30/6/2023: Dự phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *