Thông báo về việc tuyển vị trí giáo viên ký hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ Công văn số 2751/SNV-XDCQ ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn quy trình ký kết HĐLĐ theo quy định Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 4328/SGDĐT-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn quy trình ký kết HĐLĐ theo quy định của Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Trường THPT Ngọc Hồi.

Trường THPT Ngọc Hồi thông báo về việc ký Hợp đồng lao động với người thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ.

Chi tiết xem tại file đính kèm:   Thông báo v.v tuyển vị trí GV kí hợp đồng

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *